REGULAMIN

Regulamin

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych lub innym wydarzeniu organizowanym przez Szkołę Tańca Love 2 Dance, jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.
2. Organizatorem zajęć tanecznych jest Szkoła Tańca Love 2 Dance z siedzibą w Gdańsku, NIP: 6482565729., REGON: 221171503.
3. Zapisu na Pierwszy Taniec Weselny można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 888-534-454.
5. Poprzez karnet na zajęcia taneczne rozumie się opłatę z góry za 4 lub 8 kolejnych zajęć. Karnet jest otwarty, do wykorzystania na dowolnych zajęciach grupowych lub solo. Każdy Karnet ma termin ważności.
6. Wysokość opłat za zajęcia określona jest w cenniku na stronie internetowej.
7. Całą kwotę należy uiścić najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć – gotówką.
8. W trakcie zajęć na sali tanecznej mogą przebywać tylko i wyłącznie kursanci – osoby, które mają opłacone dane zajęcia.
9. Osoby, które nie zastosują się do regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom kursu lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu Sali mogą zostać poproszone o opuszczenie sali tanecznej a także budynku, w którym prowadzone są zajęcia taneczne.
10. Zapisując się na zajęcia taneczne uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia, kondycji fizycznej oraz nie ma przeciwwskazań lekarza do uprawiana aktywnego ruchu. Szkoła Tańca nie odpowiada za kontuzje uczestników, wynikłych z zaniedbania własnego zdrowia.
11. Na terenie prowadzonych zajęć tanecznych obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz wprowadzania zwierząt.
12. Na zajęciach obowiązuje obuwie na zmianę. Obuwie może być sportowe, taneczne lub wyjściowe (z wyłączeniem obuwia z czarnymi podeszwami rysującymi parkiet). Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.
13. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o niezwłoczne poinformowanie prowadzącego.
14. Uczestnicy zajęć tanecznych organizowanych przez Szkołę Tańca Love 2 Dance wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku (foto relacja, video relacja). W przeciwnym razie  prosi się o informację o braku zgody najpóźniej w momencie rozpoczęcia wydarzenia.